Algemeen

 

CONSULTANCY

 

Als consultant vastgoedbeheer voor wie duurzame installaties de boventoon voeren adviseren wij opdrachtgevers over de technische instand houding van installaties en bouwkundige delen van gebouwen, renovaties, modernisering en veiligheidsaspecten. Deze adviezen kunnen bestaan uit het uitvoeren van adviesopdrachten op het gebied van onderhoud van bestaande gebouwen, het opstellen van meerjaren onderhoudprognoses met de bijbehorende rapportages, het uitvoeren van gebouwinspecties, schouwen op bouwkundige, veiligheid en brandpreventie gebied en het bepalen van de te nemen maatregelen. Toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden die door subcontractors worden uitgevoerd.

 

Hiernaast houdt EDDO Technisch Management zich bezig met advisering bij nieuwbouw, vernieuwing en modernisering van de installaties en bouwdelen, bij conditiemetingen van installaties en de staat van onderhoud. Wij geven adviezen over het afsluiten van onderhoudscontracten, het opstellen van meerjarenbegrotingen (Life Cycle Costs) en controleren wij of storingen adequaat worden afgehandeld.

 

Tweede opinie  voor:

1. Het evalueren van de inhoud en de kosten van              onderhoudscontracten.

2. Het evalueren van de inhoud en de kosten van offertes.

 

Technische adviezen bij:

1. Het optimaliseren van de waarde van het vastgoed,

2. het optimaliseren van energieverbruik,

3. het samenstellen van servicepakketten,

4. het maken van allonges om de huuropbrengst en   servicekosten te optimaliseren,

5. het opstellen van meerjarenbegrotingen,

6. het  aankoop- en verkoop van gebouwen,

7. het beoordelen van servicekosten,

8. het beoordelen van project offertes.

 

Het primaire doel van onze adviezen is om de kosten voor de eigenaar / beheerder/huurder te reduceren en ervoor te zorgen dat de installaties aan de wettelijke regels en eisen voldoen.

 

 

  

 
Diensten
Consult
Due Diligence
Contact
 

  All copyrights reserved for Eddo Group                                                                                                                                                         Webdesign by F&H media